Tamadun Awal Asia Tenggara-P4C

Just another p4cfmpng-ppc.blogs.smjk.edu.my blog

 

Tasik Tonle Sap

[KEPENGTINGAN TASIK TONLE SAP]

k9-tonle-sap.jpg   TASIK TONLE SAP

♥Pada musim kemarau, tanah sekelilingnya amat subur.

♥Pada musim hujan, air dari Sungai mekong akan melimpahi ke Tasik Tonle Sap, keluasan tasik menjadi 300.78km persegi.

♥Kawasan ini beriklim panas lembap sepanjang tahun dan sesuai untuk tanaman padi bagi menyediakan bekalan yang cukup kepada penduduk dan seterusnya mengembangkan peranan kerajaan Angkor.

♥Membekalkan sumber protien seperti ikan air tawar kepada penduduk kerajaan Angkor.

♥Airnya penting untuk mengairi sawah dengan menggunakan terusan dan sisitem pengairan.

♥Membekalkan sumber air minuman.

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On July 11, 2009
At 11:56 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Agraria-Gambar

ka1.jpg Angkor Wat

ka6-sukhothai_viharn.jpg         ka5-sukhothai.jpg     

 Ditemui di Kerajaan Sukhothai

ka8-candi-kerajaan-tamura.jpg Candi- Kerajaan Tamura

ka4-baray.jpg Baray

ka3-angkor-wat-dibina-oleh-raja-suryavarman-ii.jpg  Angkor Wat yang dibina oleh Raja Suryavarman II

ka7-penggambaran-suku-mon-mengenai-dharmacakra-seni-dari-dvaravati-abad-ke-8.jpg     Penggambaran suku Mon mengenai (Dharmacakra), seni dari Kerajaan Dvaravati

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 10:46 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Angkor di agraria

  

Kerajaan Angkor

                                                   —Kerajaan yang kuat dan agung.

                             —Terletak di Sungai Mekong.

              —Tasik Tonle Sap telah dibina.

—Kegiatan pertanian meluas dengan pembinaan empangan semasa zaman pemerintah Yasovarman.

                                 —Mempunyai tanah lanar yang subur.

    —Pertanian tradisional yang meluas.

                                     —Ibu negeri Khmer terletak berhampirannya.

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 10:20 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Funan di agraria

  

Kerajaan Funan

                        ≈Wujud di kawasan pergunungan.

                                   ≈Hasil hutan merupakan hasil utama hsil pendapatan.

 ≈Subur di kawasan Lembah Mekong dan Pertanian dijalankan dengan giat.

                      ≈Tanah jenis lanar sesuai untuk penanaman padi.

                          ≈Ada bantuan pengairan untuk padi ditanam dua kali setahun.

                                                               ≈Tanaman lain: tebu dan kapas.

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 9:58 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Agraria-Funan dan Angkor

Funan dan Angkor

>Di Funan dan Angkor, sistem pengairan membolehkan sumber air dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap disalurkan ke kawasan pertaniannya.

>Raja Funan dan Angkor terlibat dalam pembinaan sistem pengairan dan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusannya.

>Sebagai contoh, Raja Indravarman I telah membina sistem pengairan dan baray yang mampu mengairi kawqsan seluas 12.5 juta ekar.

    Ini membolehkan kerajaan Angkor menghasilkan beras yang mencukupi untuk rakyatnya.

       Baray-tempat takungan air buatan manusia yang berbentuk tasik.

>Pada musim hujan, air akan ditakungkan di baray supaya dapat disalirkan pada musim kemarau untuk menairi sawah padi. Air di

   baray juga dijadikan air untuk minuman

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 9:43 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Agraria……..

  

Kerajaan Agraria……

Isi-Isi :

1.Tamadun awl Asia Tenggara terbentuk secara evolusi seperti tamadun awal yang lain di dunia.

a)Kemunculan kerajaan ini bermula dengan kewujudan petempatan kekal di kawasan yang subur, contohnya di lembah-lembah sungai.

b)Petempatan kemudiannya berkembang menjadi bandar dan akhirnya menjadi sebagai kerajaan.

2.Tanaman utama yang diusahakan di lembah sungai ialah padi kerana kawasan tersebut mendapat bekalan air yang mencukupi

untuk penanaman padi sawah.

3.Di kawasan tanah tinggi atau bukit yang kurang mendapat air, dibuat teres dan relung untuk penanaman padi huma.

4.Tanaman lain yang ditanam sebagai tanaman sampingan ialah pisang, jagung, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan.

    Pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan lada hitam juga dihasilkan.

5.Pendudukan agraria khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman juga menjalankan kegitan mengumpul hasil hutan

seperti damar, kayu cendana, kapur barus, kayu gaharu, tanduk, gading dan buah-buahan.

6.Sarang burung juga dikumpulkan dari kawasan gua untuk diperdagangkan.

7.Di kawasan sawah, paya dan sungai, kegiatan menangkap ikan dan kegitan mendapatkan kulit kura-kura juga diusahakan.

8.Pendudk agraria juga menternak binatang seperti ayam, kambing, kerbau dan lembu.

9.Apabila terdapat lebihan daripada hasil ternakan dan tanaman, lebihan tersebut akan dipasarkan dan dibekalkan untuk memenuhi

keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian, khususnya masyarakat bandar atau penduduk maritim.

10.Pembinaan sisitem pengairan yang baik mempengaruhi perkembangan pertanian.

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 9:20 pm
Comments : 0
 
 

Ciri kegiatan pertanian sara diri dan kegiatan mengumpul hasil hutan

Ciri kegiatan pertanian sara diri dan kegiatan mengumpul hasil hutan

◊ ◊ ◊ ◊ Ciri kegiatan pertanian sara diri

♥ Asas ekonomi Penduduk

♥Hasil pertanian penuhi keperluan asas

♥Hasil lebihan pertanian diperdagangkan dalam sistem barter dan kadangkala menggunakan wang

♥Tanaman utama-Padi

♥Kawasan bertumpu di dataran subur dan di delta sungai

ο ο ο ο Ciri kegiatan mengumpul hasil hutan › › ›

» Hasil hutan diperdagangkan menggunakan mata wang atau sistem tukar barang

» Jenis hasil : Kaya kayan , Kaya gaharu , Getah perca , Rotan , dan Damar

»  Peringkat awal pengutipan oleh orang asli dan dijual kepada orang tengah

» Orang tengah ialah orang yang tinggal di pinggir hutan dan diagihkan kepada orang lain

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On July 10, 2009
At 11:02 pm
Comments : 0
 
 

Ciri-ciri Utama Kerajaan Agraria

  

                          » » »  Ciri-ciri Utama ….

             → Terdapat di pedalaman Asia Tenggara

                    → Menguasai ekanomi dalam bidang pertanian

                             → Muncul di kepulauan Asia Tenggara

                   → Padi merupakan tanaman utama

                                              → Alatan tradisional telah digunakan

                          → Kegiatan pertanian sara diri :

                                                           – Kumpul hasil hutan

                                   – Berdagang

                                                                          – Berkebudayaan

                                                       – Berteknologi

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 10:26 pm
Comments : 0
 
 

Kerajaan Agraria-Pengenalan

<Pengenalan> KERAJAAN AGRARIA

 Kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di asia tenggara dibahagikan kepada kerajaan agraria dan kerajaan maritim.

Pembahagian ini adalah berasaskan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.

Kerajaan agraria merupakan kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian,penternakan,dan pemungutan hasil hutan dan sungai.

Kerajaan ini terbentuk umumnya di kawasan  pertanian yang subur.

Contoh : kerajaan Dvaravati di Sungai Menan (Thailand) dan di Sungai Irrawaddy (Myanmar)

                 kerajaan Sungai Merah (Vietnam)

                 kerajaan Sungai Mekong (Kemboja, Laos dan Vietnam)

Kerajaan ini juga terdapat di kawasan pedalaman : kawasan berbukit dan lereng tanah gunung berapi.

Contoh : kerajaan Taruma di Tabah Tinggi Dieng (Indonesia)

Antara kerajaan agraria awal yang terkenal:

                                        

                                          -Sailendra(Jawa Tengah)

                          -Angkor(Kemboja)

                                                               -Sukhotai(Thailand)

Filed under : kerajaan agraria
By p4cfmpng.ppc@smjk.edu.my
On
At 10:12 pm
Comments : 0
 
 
 
This site is protected by Comment SPAM Wiper.